V.ročník festivalu "...na Zempline tak..."

Projekty / Energia pre kultúru

16. novembra 2015
Verejná prehliadka zvykov na dedine v MsKS v Michalovciach v mesiaci november, ktorej sa zúčastnia aj pozvané súbory, aby prezentovali históriu našich starých rodičov a prarodičov a týmto zachovávali dedičstvo našich predkov. FS Mihaľovski nevesti i beťare pôsobiaca pri Slovenskej únií sluchovo postihnutých, chce pred verejnosťou ukázať, že má snahu začleniť sa medzi zdravých ľudí a dokáže pripraviť špecifický program pre širokú verejnosť. Na prehliadke sa predstaví pásmom "Velikodňe" a čo najlepšie sa zhosti s úlohou organizátora prehliadky.

Diskusia