Urobme ľudom domov

Projekty / Energia pre život

1. júna 2012
Rekonštrukcia priestorov nízkoprahového denného centra pre ľudí v núdzi. Už niekoľko rokov pôsobíme v našom meste a poskytujeme sociálne služby. Pre ľudí bez domova, alebo ľudí ktorí sa ocitli a akejkoľvek núdzi poskytujeme denne teplé jedlo, koordinujeme predaj časopisu Nota Bene, vydávame pre týchto ľudí šatstvo, poskytujeme sociálne poradenstvo, denne títo ľudia majú možnosť osprchovať sa. Pred tromi rokmi sme zo sponzorského daru zakúpili nehnuteľnosť v ktorej tieto služby poskytujeme. Minulý rok sme pristavili sprchu a toaletu pre klientov. Potrebovali by sme však túto rekonštrukciu ukončiť, aby sme z tohto miesta vytvorili dôstojné priestory pre týchto ľudí.

Diskusia