Účinkovanie orchestra Santa Cecilia z Ríma na 49. ročníku Bratislavských hudobných slávností, najvýznamnejšieho slovenského festivalu v oblasti kultúry.

Projekty / Energia pre kultúru

3. októbra 2013
Projekt vychádza z dlhodobej koncepcie BHS zameranej na sústavné zvyšovanie kvality umeleckej produkcie vrátane účinkovania čo najkvalitrnejších zahraničných umeleckých telies a sólistov.

Diskusia