Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2013

Projekty / Energia pre život

11. novembra 2013
Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. Slovenské elektrárne, a. s., člen skupiny Enel sú dlhoročným generálnym partnerom uvedeného projektu.

Diskusia