Trnavský Jazzyk 2015

Projekty / Energia pre kultúru

7. augusta 2015
Zámerom projektu je ponúknuť publiku z Trnavy a širšieho okolia jazzový festival, ktorý dokáže motivovať k hlbšiemu vnímaniu hudby. Snažíme sa vyprofilovať festival s nadregionálnym dosahom, predstaviť návštevníkom nielen domácu slovenskú jazzovú scénu, ale aj zahraničných hudobníkov. Festival sa koná v mestskom amfiteátri, ktorý poskytuje zaujímavú scenériu pre prepojenie hudby, výtvarného či filmárskeho umenia.

Diskusia