Trnavská brána 2016 - medzinárodný folklórny festival

Projekty / Energia pre kultúru

12. augusta 2016
Zámerom festivalu je zachovávanie folklórnych a ľudových tradícií, ich prezentácia smerom k verejnosti pre všetky cieľové skupiny. Hlavnou myšlienkou je prezentovať tradície z Trnavy a regiónu, ale zároveň návštevníkom predstaviť zvyklosti a kultúru z iných oblastí Slovenska, a tiež iných národov prostredníctvom zahraničných účastníkov. Súčasťou festivalu sú aj sprievodné podujatia - trh ľudových remeselníkov, tanečná škola, divadlo pre deti, tvorivé dielne......

Diskusia