Trnavská brána 2015

Projekty / Energia pre kultúru

14. augusta 2015
Víziou festivalu je neustále pripomínať generáciám bohatstvo ľudovej kultúry. Zámerom je propagovať a prehlbovať partnerstvá medzi domácimi a zahraničnými účastníkmi, s dôrazom na partnerov z krajín V4. Ciele: - Propagácia slovenskej klenotnice ľudovej kultúry - Propagácia ľudovej kultúry národov krajín V4 - Vytvorenie priestoru na festival pre vytváranie nových partnerstiev medzi domácimi a zahraničnými účastníkmi - Propagácia Trnavy a Trnavského regiónu - Zvýšenie povedomia pre turistov Sprievodné akcie - "Ľudovo-remeselný trh", škola tanca, akcie pre deti - tvorivé dielne, atď.....

Diskusia