Tenis pre deti a mládež

Projekty / Energia pre šport

10. mája 2013
Dobrovoľné obč.združenie ZT OSKORUŠA buduje 2 nové tenisové dvorce s hlavným využitím pre deti a mládež

Diskusia