Talianske maliarstvo 16. – 18. storočia

Projekty / Energia pre kultúru

21. júna 2013
Výstava, ktorú, je koncipovaná ako najrozsiahlejší výber najlepších obrazov talianskych maliarov 16. – 18. storočia prevažne z domácich zbierok. Prostredníctvom jednotlivých diel budú prezentované rozmanité umelecké názory zastávané v najvplyvnejších maliarskych školách a vo vzájomne súperiacich umeleckých centrách. Cez sto diel bude na výstave predstavených niekoľko jedinečných situácií z histórie o súbehu talentov, iniciatív a prostriedkov ako aj kolektívna dielenská produkcia na vysokej úrovni, ktoré ovplyvnili chod novovekého európskeho maliarstva.

Diskusia