"takí sme!"- V. medzinárodný multikultúrny festival autentického folklóru

Projekty / Energia pre prírodu

13. septembra 2012
Organizovaním festivalu vytvárame podmienky získavať pragmatické informácie o etnokultúrnych tradíciách bez inštitucionálnych a technických bariér. Účastníci nám predstavia kultúrne a folklórne tradície, folklórne hodnoty svojho kraja. Na V. ročník okrem skupín z V4 pricestujú aj súbory z Talianska a z Turecka. Fenomenálnym je tanečná karavána po okrese: zahraničné súbory navštívia mestá v regiónoch. Miesta realizácie: Levice, Šahy, Želiezovce, Veľké Kozmálovce, Čaka, Veľké Túrovce, Vyškovce, Mýtne Ludany.

Diskusia