"Sv.Cyril a Metod v Benátkach"

Projekty / Energia pre život

21. júna 2013
Tento projekt pripravujeme v nadväznosti na odhalenie pamätnej tabule z príležitosti 1.140-ého výročia úmrtia sv. Cyrila v Ravenne (Taliansko).Projekt je v štádiu prípravy, zatiaľ podporený Ministerstvom kultúry SR, pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska, o záštitu budeme žiadať prezidenta SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Zastupiteľský úrad SR v TR, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme (Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme) a iných. Z talianskej strany – Ministerio della cultura, Pontificio Istituto Orientale, Regione Veneto,.. Predpokladaná termín realizácie je 21. – 23. 06. 2013.

Diskusia