Stretnutie bývalých zamestnancov R-SE s vedením

Projekty / Energia pre život

17. septembra 2015
Zorganizovanie spoločenského posedenia bývalých zamestnancov R-SE s vedením spojené s kultúrnym programom a občersttvením

Diskusia