Stretnutie bývalých zamestnancov - dôchodcov s vedením závodov

Projekty / Energia pre život

19. novembra 2015
Tradičné stretnutie bývalých zamestnancov - dôchodcov s vedením závodov SE-EMO a SE-MO34. Tento projekt má dlhoročnú tradíciu. Jedná sa o spoločenské posedenie s poskytnutím občerstvenia, kultúrneho programu a drobných upomienkových predmetov pre našich bývalých zamestnancov - dôchodcov

Diskusia