Stredná odborná škola na ceste technického modernizovania v oblasti inteligentných elektroinštalácií

Projekty / Energia pre prírodu

2. mája 2013
Cieľom projektu je inovovanie odbornej učebne inteligentných elektroinštalácií a súčasne technické dovybavenie systému X Comfort o prvky centrálneho riadenia systému. Stredná odborná škola reaguje na požiadavky trhu práce, ktoré sú kladené na absolventov stredných škôl. Firmy a spoločností vyžadujú čoraz viac praktických zručností a tak sa dostávajú do popredia odbory, ktorých súčasťou je odborný výcvik a odborná prax. Na tento vývoj reagujeme zavádzaním nových odborov. Chceme tak podporovať nielen pedagógov v rozširovaní ich odborných vedomostí, ale aj žiakov. Jednotlivé komponenty budú využívané pre potreby výučby na odbornom výcviku a odbornej praxi.

Diskusia