STOP týraniu detí!

Projekty / Energia pre život

2. septembra 2013
Predkladateľ projektu sa dlhoročne zaoberá problematikou týraných, zneužívaných detí a na základe týchto skúsenosti ako aj závažných medializovaných prípadov utýraných detí v minulom roku realizuje viaceré aktivity na vytvorenie účinného systému ochrany týraných, zneužívaných detí. Súčasná situácia v tejto oblasti nie je dostatočná. Predmetom projektu je realizácia multim. info. kampane s cieľom zapojenia verejnosti do systému účinnej pomoci týraným, zneužívaným deťom s cieľom predchádzať fatálnym koncom prípadov týraných, sexuálne zneužívaných detí a zabezpečenie dostupnej odbornej pomoci deťom formou telefonickej krízovej intervencie a konkrétnej ochrany dieťaťa pred násilím.

Diskusia