Steretnutie bývalých zamestnancov s vedením závodu

Projekty / Energia pre život

22. novembra 2013
Cieľom projektu je zorganizovať spoločenské posedenie bývalých spolupracovníkov s vedením závodu spojené s občerstvením a kultúrnym programom ako aj poskytnutím drobných upomienkových predmetov..

Diskusia