Spoznávame "Vtáčí raj" 2015

Projekty / Energia pre prírodu

1. apríla 2015
Náučný chodník "Vtáčím rajom" vedie jedinečným územím Chráneného vtáčieho územia Senianske rybníky, ktoré má celoeurópsky význam pre ochranu vzácnych druhov vodných vtákov. S obľubou ho navštevujú peší aj cykloturisti, realizujeme tu každoročne exkurzie pre stovky návštevníkov. V rámci projektu obnovíme 5 informačných panelov a postavíme 2 pozorovacie plošiny s výhľadom na rybníky a lúky, kde je možné pozorovať vodné vtáctvo. Zorganizujeme 3 exkurzie pre minimálne 50 účastníkov.

Diskusia