Spoznaj prírodu hrou

Projekty / Energia pre prírodu

1. júna 2017
Dnešné deti sú veľmi aktívne, tvorivé a múdre. Rady prijímajú nové podnety a snažia sa im porozumieť. No vedia aj rýchlo podľahnúť nude. Chceme ich naučiť nadšeniu z prírody. Chceme spojiť objavovanie prírody s dobrodružstvom, aby sa deti prestali nudiť. Aby deti dokázali prírodu správne vnímať, musíme ich v tomto vnímaní usmerňovať. Naučíme ich láske k prírode, k ekológii a narastá v nich aj vlastné sebavedomie. Do areálu Arboréta Mlyňany chceme umiestniť rôzne prvky podporujúce ich tvorivosť ako napríklad hmyzí hotel, drevenú zvonkohru, drevené pexeso a iné.

Diskusia