Šport je naša " droga "

Projekty / Energia pre šport

29. januára 2014
Udržať súčasný stav v počte aktívne športujúcich detí, , udržať kvalitatívnu úroveň našej školy a družstva žiačok. Úspešnosť projektu tieto ciele v nemalej miere podporí! Cieľová skupina projektu sú deti vo veku 12-16 rokov. Zámerom je posunúť ich výkonnostnú úroveň účasťou na kempoch vedených medzinárodnými lektormi. Účasť na Haníkovo kempe v termíne 24.-27.7.2014 a december 2014.Deti sa v priebehu kempu zdokonalia v herných činnostiach, kombináciách a systémoch hry. Nadviažu nové vzťahy so športovcami z iných krajín a klubov.

Diskusia