Sponzorstvo volejbalového oddielu

Projekty / Energia pre šport

1. októbra 2013
Sponzorstvo žiadame na chod volejbalového oddielu ŠK Slovenské elektrárne, ženský oddiel, hrajúci tretiu bratislavskú ligu. Náklady zahŕňajú náklady na súťaž, členstvo a zaradenie na súpisku, odmeny rozhodcom, financovanie telocvične a technické dovybavenie hráčov.

Diskusia