Sponzorstvo Futsalového tímu

Projekty / Energia pre šport

31. mája 2014
Účasť zamestancov a priateľov Slovenských elektrární v národnej futsalovej lige.

Diskusia