Sponzorský dar pre kultúru región Jaslovské Bohunice /obec Pečeňady

Projekty / Energia pre kultúru

3. júna 2012
Podpra regiónu JZ v troch okresoch TT, HC , PN v oblasti usporiadania VI. ročníka Pečeňadského hudobného leta 2012 . Jedná sa o náväznosť z predchádzajúceho obdobia . Koncerty s účasťou Slovenských , Moravských a Českých hudobných súborov počas piatych termínov / trohodinové vystúpenia v obecnom parku obce .Propagácia sponzora bude zabezpečená priamo na podujatiach , indiv. na plagátoch po obciach a mestách a vysielaním v region. televízii Karpaty s dosahom troch okresov regiónu Vstupné na koncerty i pre zamestnancov Enel ako sponzora bezplatné , spropagované priamo v areáli podniku ale i v širokom okolí. Odhad priamých účastníkov 800/1000 za celé obdobie programu t. j. 5 koncertov od 3.6 do 1.7.2012. každú nedeľu od 15-18 hodiny . Deklarovanie vzájomnéj splupráce a dobrých vzťahov medzi prevádzkovateľom JZ a Obcou Pečeňady na ktorej území JZ ležia .Deklarovanie pre široké okolie ( dnes možno po skúsenostiach povedať ) i iné okresy západného Slovenska podĺa skúseností . Vzhľadom na celkové náklady obce z dôvodu , že kultúrne akcie sú spojené s MDD , mieste hody a výročie prvej pís. zmienky o obci žiadame o sponzorský príspevok vo výške 4 000 € ,ktoré obec použije na propagáciu , tel. vysielanie ,darčeky pre deti pri MDD . Jedná sa ; už o tradíciu ktorá si nachádza obľúbenosť i v ďaleko väčšom okruhu ľudí ako sú prezentované okresy . Obec zabezpečí individuálne pozvánky pre predstaviteľov Vašej spoločnosti a bude sa tešiť na ich osobnú účasť a stretnutie s obyvateľmi a poslancami našej obce . S pozdravom Starosta obce Ladislav Boháčik .

Diskusia