Spoločné aktivity seniorov po štvrťstoročnici slobodného rozvoja

Projekty / Energia pre život

1. septembra 2014
Projekt začneme na jeseň 2014 a bude prebiehať aj počas roka 2015. Vychádza z tradičných aktivít ZKS, pričom vytvára možnosť zapájania seniorov SE. Pri príležitosti 25. výročia novembra 1989 vydáme mimoriadne číslo časopisu Generácie a uskutočníme 2 multigeneračné spomienkové koncerty. V máji 2015 vydáme publikáciu literárnej tvorby seniorov ZKS a SE. Na jeseň 2014 pri príležitosti tradičných športových hier seniorov v Pruskom a Nitre oslovíme k účasti aj seniorov SE. V spolupráci so SE pripravíme aj exkurziu pre členov ZKS a SE do Mochoviec a na Čierny Váh. Usporiadame aj besedy a stretnutia s kultúrnym programom v 4 mestách SR.

Diskusia