Spojila nás pieseň 2016

Projekty / Energia pre kultúru

1. septembra 2016
Spojila nás pieseň, bratislavský koncert medzinárodného projektu s vystúpením 3-4 zrakovo postihnutých umelcov – spevákov (Radek Žalud – Česká republika, Antonia Kovacevic – Rakúsko, Maroš Bango – Slovensko). Pri príležitosti Medzinárodného dňa nevidiacich (13. november). Moderátorkou koncertov bude zrakovo postihnutá Alexandra Bangová. Účinkujúci budú spievať so sprievodom hudobných podkladov, ako aj klavíra známe skladby rôznych žánrov (opera, opereta, muzikál). Prostredníctvom hudby a spevu predstavia svoj talent a spôsob, ako aj napriek svojmu hendikepu prežiť život plnohodnotne a rozdávať dobrú náladu, optimizmus a pozitívnu energiu. Vstup na koncert bude voľný.

Diskusia