SOCIÁLNO – REKONDIČNÝ LIEČEBNÝ POBYT DIABETIKOV

Projekty / Energia pre život

10. októbra 2012
Umožniť chorým na cukrovku zúčastniť sa kolektívneho pobytu mimo svojho bydliska a v spoločnosti diabetikov, ľudí s rovnakým ochorením. Cielenou edukáciou, upevnením fyzickej, duševnej, sociálnej zdatnosti, viesť ich k takému spôsobu života, ktorý pomôže vyrovnať sa so svojím nevyliečiteľným ochorením a zapojiť sa do plno hodnotného života. Získavať nové znalosti o cukrovke jej kompenzácii, previesť si tieto vedomosti v praxi. Naučiť sa správne kombinovať jednotlivé zložky liečby diabetu - lieky, stravu, pohyb.

Diskusia