Sny treba prežiť

Projekty / Energia pre šport

3. marca 2014
Na základe niekoľkoročných skúseností, získaných prácou s deťmi sme zistili, že zapojenosť súčasnej generácie detí do pravidelnej športovej aktivity má klesajúci charakter, čo sa prejavovalo aj na členskej základni klubu. Tento trend sa nám podarilo čiastočne v priebehu roku 2013 zastaviť otvorením krúžku rýchlostnej kanoistiky pri ZŠ v Nitrianskom Rudne. I napriek dosiahnutým výborným výsledkom klubu na úrovni Slovenska ale i medzinárodnom, našou snahou je, aby pretekári klubu vo väčšom počte boli nominovaní do mládežníckych reprezentačných výberov a tým prispeli k trvalej popularizácii športovej činnosti. Zámer projektu je trvalá popularizácia športovej činnosti detí a mládeže.

Energia pre šport
10. september 2015 12:27

Denis Myšák pôjde na olympiádu do Ria

Novácky klub rýchlostnej kanoistiky od roku 1972 doniesol mestu 550 titulov majstra Slovenska alebo Československa.

Pokračovať v čítaní

Energia pre šport
23. júl 2015 12:16

MS juniorov a pretákárov do 23 rok

V portugalskom Montemore sa dnes začínajú MS v rýchlostnej kanoistike juniorov a pretekárov do 23 rokov.

Pokračovať v čítaní

Energia pre šport
13. júl 2015 12:48

Šišmiš strieborný

Na Európskom pohári veteránov obsadil M. Šišmiš druhé miesto

Pokračovať v čítaní

Diskusia