Snoezelen miestnosť

Projekty / Energia pre vzdelanie

1. júna 2017
Cieľom Snoezelen terapie je rozvoj osobnosti detí s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Uvedená terapia je podpornou edukačnou metódou, zameranou na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu, na podporu kognitívnych procesov a celkove na podporu procesov učenia. Snoezelen terapia je určená pre rozvoj zmyslového vnímania, zlepšenie schopnosti relaxácie, rozvoj poznávania, komunikácie a kreativity.

Energia pre život
14. júl 2015 10:54

Nové spálničky pre deti

Hendikepované deti v Novom domove majú zrekonštruované izbičky s novými zdravotnými matracmi a vstavanými šatníkovými skriňami.

Pokračovať v čítaní

Diskusia