Slušné a prosperujúce Slovensko

Projekty / Energia pre život

1. januára 2012
Informovanie verejnosti o nekalých praktikách zamestnávateľa, o možných následkoch na zdravie a sociálne a ekonomické dopady. Zvyšovanie právneho povedomia zamestnancov Celoživotné vzdelávanie verejnosti k civilnej odvahe a statočnosti Nezávislé poradne pre mobbing, bossing Interný (antimobbingový) právny predpis Prevencia výskytu mobbingu, bossingu

Diskusia