"Slávnostná akadémia udeľovania cien Re Enzo" spojená s "5. Reprezentačným plesom Slovákov v zahraničí

Projekty / Energia pre život

13. marca 2015
Projekt je zameraný na rozvoj slovensko-talianskych vzťahov, ocenenie osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj vzťahov a prezentáciu Slovenska v zahraničí, na prezentaciu kultúry. Pod záštitami: predseda NR SR, minister kultúry SR, SI Roma, Ministerstvo zahraničných vecí TR, Ministerstvo kultúry TR, Magistrát mesta Bologna, Región Emilia Romagna. Pozvaní budú predstavitelia politického, spoločenského života, hospodárstva, kultúry a športu SR a TR, podnikatelia v rôznych oblastiach. Ocenenia: šport, kultúra, inštitúcie, bussines. V rámci talianskych vzťahov je to príležitosť zvidíteľniť Slovensko pred blížiacim sa Expom 2015 v Miláne.

Diskusia