,, Sladký,, život s cukrovkou...

Projekty / Energia pre život

1. septembra 2012
Dôslednejšou kontrolou diabetu k lepším výsledkom. Zakúpenie glukózových senzorov do prístroja na 24-hod.nepretržité monitorovanie glykémie. Zakúpenie prúžkov na stanovenie glykémie z krvi pre dia deti. Deň športu a zábavy-september 2012-športové a zábavné hry dia detí v prírode . Zakúpenie športových potrieb a občerstvenia.

Diskusia