Skvalitnenie prístupu seniorov k sociálnym službám v meste Veľké Kapušany

Projekty / Energia pre život

1. marca 2013
Mesto Veľké Kapušany vypracovalo v minulom roku Komunitný plán sociálnych služieb v spolupráci so subjektami poskytujúcimi sociálne služby na území mesta a s predstaviteľmi užívateľov týchto služieb. Ako najväčší problém definovali seniori nedostatočný prístup k službám, ktorý vyvstáva s nedostatku informovanosti obyvateľov o poskytovaných sociálnych službách. Pomocou brošúrky vydávanej v dvojjazyčne by sme chceli vyriešiť túto nedostatočnú informovanosť o sociálnych službách dostupných pre seniorov na území mesta. Obrázková publikácia by zahrňala jednotlivé subjekty a nimi poskytované služby a bola by dostupná v každej z organizácií, ako aj na Mestskom úrade či u lekárov.

Diskusia