skvalitnenie a zrýchlenie preventívnych a onkologických prehliadok

Projekty / Energia pre život

11. decembra 2013
nákup zdravotníckych pomôcok a liekov na skvalitnenie a zrýchlenie preventívnych a onkologických prehliadok

Diskusia