Skrášlenie životného prostredia

Projekty / Energia pre život

15. júna 2012
Vodná nádrž "Tehelňa" na mieste niekdajšej tehelne je využívaná členmi miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu na rekreačné účely - chov rýb a rybárenie. V rámci projektu chceme vyčistiť okolie nádrže od smetia a nečistôt, ktoré sa tam periodicky obnovujú. Okolie chceme skrášliť aj úpravou prístupovej cesty k nádrži formou makadámu.

Diskusia