Školenie "Zážitkové učenie"

Projekty / Energia pre vzdelanie

2. decembra 2016
Prostriedok, kt. sa snažíme pozitívne ovplyvňovať záujem ml. ľudí o vedu a techniku je Festival vedy a techniky AMAVET (ďalej FVAT). FVAT je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-tech. projektov žiakov zákl. a stred. škôl, kt. prezentujú svoju výskumnú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokošk. pedagógov. Víťazi krajských kôl FVAT postúpili na celoštátne finále, kt. sa uskutočnilo 10.-12.11.2016 v Bratislave. Počas neho súťažili napr. o postupy na svetové vedecko-technické súťaže. Po ukončení FVAT sa na jeden víkend stretáva organizačný tím, dobrovoľníci a učitelia na školení, kt cieľom je vyhodnotiť a naplánovať.

Energia pre vzdelanie
5. máj 2016 11:29

Majú len šestnásť a vo svete žnú úspechy

Slovenská vlajka viala na počesť dvoch bronzových miest na prestížnej celosvetovej projektovej olympiáde I-SWEEEP v Houston, Texas.

Pokračovať v čítaní

Energia pre vzdelanie
3. február 2016 09:00

Do atómky cez pol Slovenska – prešovskí gymnazisti navštívili Mochovce

Čo iné môže potešiť mladého človeka, ktorý sa zaujíma o vedu, ako navštíviť miesto, na ktoré sa len tak nedostane?

Pokračovať v čítaní

Energia pre vzdelanie
12. november 2015 16:00

CERN – TOVÁREŇ na SNY

Študenti stredných škôl majú šancu nahliadnuť do „továrne“, v ktorej sa darí premieňať ľudské sny na realitu.

Pokračovať v čítaní

Diskusia