ŠKN Trenčín - cyklistický dres

Projekty / Energia pre šport

13. apríla 2013
Ďakujeme, že ste nám podporili materiálno-technické zabezpečenie pre športovcov pred dvoma rokmi. ŠKN Trenčín Cyklistický oddiel preto sa na Vás obraciame prosbou o pomoc - finančný príspevok na zakúpenie 5 kusov nových dresov pre komplexné športové disciplíny cyklistiky.

Diskusia