Set Plan 2016 - Central European Energy Conference X

Projekty / Energia pre život

30. novembra 2016
Konferencia sa bude konať počas predsedníctva SR v Rade EÚ. Programovo pokrýva všetky významné oblasti energetického sektora, ktoré sú predmetom aktuálnych diskusií a strategického rozhodovania. SET Plan 2016 – CEEC X sa v rámci 8 hlavných panelov, 6 paralelných „dinner sessions“ a 3 sprievodných podujatí zameria primárne na priority Energetickej únie a SET plánu. V rámci konferencie bude predstavený aj najnovší World Energy Outlook, ako aj integrovaná Stratégia výskumu a inovácií. Samostatné panely budú venované transformácii energetických systémov s dôrazom na obnoviteľnú a efektívnu energiu, integrácii trhov s plynom a elektrinou a harmonizácii regulačných rámcov.

Diskusia