Scientia Pro Futuro 2013

Projekty / Energia pre prírodu

27. mája 2013
9. ročník celoštátnej súťaže bádateľských projektov žiakov stredných škôl o cenu Scientia Pro Futuro je doma i v zahraničí uznávaná súťaž, ktorej cieľom je vyhľadávanie nadaných žiakov vo vede a technike. Projekt je časovo a obsahovo rozdelený na tri časti: - príprava súťaže, zameraná predovšetkým na komunikáciu so žiakmi, pedagógmi a školami – táto etapa zabezpečí čo najširšiu komunikáciu s cieľovými skupinami formou motivačno-informačných seminárov. - vlastná realizácia celoštátnej súťaže, jej technické a organizačné zabezpečenie. - odborná práca zameraná na zvýšenie vedeckých kompetencií tých víťazov Scientia Pro Futuro, ktorí budú nominovaní na medzinárodné postupové súťaže.

Diskusia