Rozvoz obedov pre sociálne znevýhodnených seniorov

Projekty / Energia pre život

1. apríla 2015
Projekt sa zameriava na rozvoz obedov pre sociálne znevýhodnených seniorov vo vybranej mestskej časti Bratislava. Pre tieto účely projekt zamestná jedného šoféra na skrátený úväzok, ktorý bude rozvážať obedy za asistencie dobrovoľníka Maltézskej pomoci Slovensko. V skúšobnej fáze sa počíta s podporou cca 20 seniorov.

Diskusia