Rozvoj tenisu a športového vyžitia detí v regióne Zemplínu

Projekty / Energia pre šport

27. januára 2014
Podpora rozvoja športového vyžitia mládeže, občanov v oblasti tenisu a zdravého životného štýlu. Podpora tréningových procesov mládeže a súťažných družstiev. Podieľanie sa pri organizácií národných i medzinárodných tenisových turnajov.

Diskusia