Rozvoj obce Ďubákovo

Projekty / Energia pre prírodu

1. júna 2012
Naša obec už niekoľko rokov spolupracuje s SE - projekt Náučný chodník Ipeľ. V našej obci je aj informačné stredisko Náučného chodníka, ktoré si vyžaduje starostlivosť a prevádzku.

Diskusia