Rozšírenie životného priestoru imobilných znevýhodnených detí a mládeže

Projekty / Energia pre život

15. apríla 2015
Naším zámerom je zakúpením šikmej schodiskovej plošiny umožniť prístup do podkrovných priestorov celkovo 21 deťom a mladým s ťažkým zdravotným znevýhodnením, z toho 16 imobilným a 5 ťažko chodiacim klientom. V podkroví Domu Nezábudka sa nachádza rehabilitačná miestnosť s rehabilitačnými pomôckami, hygienické zariadenia a denná miestnosť pre deti so špeciálnymi individuálnymi potrebami. Umožnením prístupu imobilným do podkrovia zväčšujeme našim klientom ich obmedzený životný priestor a skvalitňujeme možnosti pre pohybové, rehabilitačné aktivity, soc.rehabilitáciu, posilňujeme soc.komunikáciu. Financie v tomto projekte žiadame na nákup a montáž šikmej schodiskovej plošiny V 65 ZM 130739.

Diskusia