Rozšírenie hráčskej základne

Projekty / Energia pre šport

1. marca 2014
VK Michalovce je volejbalový klub zameraný na rozvoj a zvyšovanie fyzickej výkonnosti dievčat v mládežníckom a adolescentnom veku. Pustiť sa do tejto výzvy sme sa rozhodli na naliehanie samotných dievčat, ktoré v našom meste nemajú takú možnosť športového vyžitia ako chlapci, a volejbal je pre ne ideálnym športom. v prvých troch sezónach bojuje v súťaži kadetiek. So stúpajúcim záujmom by sme chceli prihlásiť aj druhé družstvo do kategórie junioriek. S druhým družstvom sa však potreba finančných zdrojov zdvojnásobí, preto sa snažíme o získanie ďalších prostriedkov.

Diskusia