ROMA SPIRIT 2017

Projekty / Energia pre život

1. marca 2017
Projekt je ojedinelý a unikátny nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Verejne oceňuje aktívnu snahu všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov. Zviditeľňuje projekty, aktivity a osobnosti, ktoré sú v prevažnej miere s regionálnou pôsobnosťou, na okraji celospoločenského záujmu. Získavame pozornosť širokej verejnosti, búrame bariéry a prispievame k trvalo udržateľnému a kontinuálnemu rozvoju vo všetkých oblastiach zlepšovania životných podmienok rómskej komunity porstredníctvom verejnej prezentácie príkladov pozitívnej praxe počas galavečera s multižánrovým kultúrnym programom. Pozitívne príklady a ich ocenenie motivuje a inšpiruje organizácie a jednotlivcov pokračovať v práci.

Energia pre život
18. november 2015 21:00

7. ročník Roma Spirit 2015 pozná svojich laureátov!

Rómsky duch rozprestrel svoje krídla solidarity a tolerancie a ocenil tých, ktorí bez predsudkov prispievajú k tomu, aby svet bol lepším pre všetkých.

Pokračovať v čítaní

Energia pre život
3. jún 2015 08:21

Ako pomôcť Rómom na Slovensku?

Diskusia venovaná Rómom pri príležitosti siedmeho ročníka Roma Spirit, ktorý oceňuje projekty s pozitívnym prínosom pre rómsku komunitu

Pokračovať v čítaní

Energia pre život
17. október 2014 17:55

Finálové nominácie ROMA SPIRIT 2014!

Ďakujeme všetkým nominujúcim, ktorí poslali neuveriteľných 142 nominácií!

Pokračovať v čítaní

Diskusia