Roma Spirit 2016

Projekty / Energia pre život

1. marca 2016
Projekt Roma Spirit je zameraný na prezentáciu pozitívnych príkladov, projektov a aktivít, ktoré sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov. Vďaka verejnej prezentácii a oceňovaniu príkladov pozitívnej praxe získavame pozornosť širokej verejnosti, búrame bariéry, predchádzame prejavom diskriminácie a intolerancie a prispievame k trvalo udržateľnému a kontinuálnemu rozvoju vo všetkých oblastiach zlepšovania životných podmienok rómskej komunity. Pozitívne príklady a ich ocenenie motivuje a inšpiruje organizácie a jednotlivcov pokračovať vo svojej práci, poskytuje konkrétne fungujúce riešenia, ktoré sú inšpiráciou a dôkazom úspešnosti práce v presadzovaní, podpore a ochrane ľudských práv a slobôd.

Energia pre život
18. november 2015 21:00

7. ročník Roma Spirit 2015 pozná svojich laureátov!

Rómsky duch rozprestrel svoje krídla solidarity a tolerancie a ocenil tých, ktorí bez predsudkov prispievajú k tomu, aby svet bol lepším pre všetkých.

Pokračovať v čítaní

Energia pre život
3. jún 2015 08:21

Ako pomôcť Rómom na Slovensku?

Diskusia venovaná Rómom pri príležitosti siedmeho ročníka Roma Spirit, ktorý oceňuje projekty s pozitívnym prínosom pre rómsku komunitu

Pokračovať v čítaní

Energia pre život
17. október 2014 17:55

Finálové nominácie ROMA SPIRIT 2014!

Ďakujeme všetkým nominujúcim, ktorí poslali neuveriteľných 142 nominácií!

Pokračovať v čítaní

Diskusia