ROMA SPIRIT 2015

Projekty / Energia pre život

1. februára 2015
Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku. Cieľom projektu je verejné ocenenie jednotlivcov, mimovládnych organizácií, firiem, médií a obcí, ktorí sa svojou každodennou prácou aktívne podieľajú na zlepšení postavenia Rómov v našej spoločnosti. Ocenenie a prezentácia pozitívnych príkladov je motiváciou aj pre iné subjekty, aby sa angažovali v rámci projektov, ktoré prinesú komplexné, efektívne a dlhodobé riešenie problémov rómskej komunity. Projekt prináša pozitívne reálne výsledky, ktoré prispievajú ku kvalite života a zlepšeniu sociálnych podmienok Rómov.

Energia pre život
18. november 2015 21:00

7. ročník Roma Spirit 2015 pozná svojich laureátov!

Rómsky duch rozprestrel svoje krídla solidarity a tolerancie a ocenil tých, ktorí bez predsudkov prispievajú k tomu, aby svet bol lepším pre všetkých.

Pokračovať v čítaní

Energia pre život
3. jún 2015 08:21

Ako pomôcť Rómom na Slovensku?

Diskusia venovaná Rómom pri príležitosti siedmeho ročníka Roma Spirit, ktorý oceňuje projekty s pozitívnym prínosom pre rómsku komunitu

Pokračovať v čítaní

Energia pre život
17. október 2014 17:55

Finálové nominácie ROMA SPIRIT 2014!

Ďakujeme všetkým nominujúcim, ktorí poslali neuveriteľných 142 nominácií!

Pokračovať v čítaní

Diskusia