Riešenie problematiky interných komunikačných aktivít SE, a.s. EVO z.

Projekty / Energia pre život

1. marca 2012
Oblasť internej komunikácie závodu EVO v sociálnej oblasti, kultúrno-spoločenskej oblasti, v športových aktivitách,

Diskusia