Revitalizácia salmoidov v PVE Čierny Váh-spodná nádrž

Projekty / Energia pre prírodu

16. júla 2012
PVE Čierny Váh-spodná nádrž je zarevírovaná pod na Ministerstve životného prostredia pod číslom /3-0610-4-1/ a slúži okrem výroby elektrickej energie aj na športový rybolov. Vzhľadom na vetrovú kalamitu sa dno nádrže pôvodne pozostávajúce zo žulových okrúhliakov vhodných na autoreprodukciu pôvodných druhov rýb (pstruh potočný, lipeň tymiánový) zanieslo pôdnou eróziou, čím sa utoreprodukcia výrazne obmedzila. V záujme zachovania salmoidov je potrebné umelé zarybnenie, ktoré je predmetom našej žiadosti.

Diskusia