Revitalizácia kalvarie

Projekty / Energia pre prírodu

15. apríla 2013
Obec Špačince sa nachádza na trase medzi Trnavou a EBO Jaslovské Bohunice. V centre dediny nájdeme vystavanú kalváriu, ktorej hlavnou časťou je štrnásť zastavení krížovej cesty. Kalvária prešla za pomoci občanov viacerými opravami a úpravami ako napríklad: nové zastavenia, premaľovanie krížovej cesty a v jarných mesiacoch bude veľmi potrebná nová, trvácna kvetinová výsadba jednotlivých zastavení. Projektom „ Revitalizácia kalvárie“ sa ako OZ FAIN uchádzame o finančnú podporu Slovenských elektrární a.s. člen skupiny Enel, závod EBO Jaslovské Bohunice a to o finančný príspevok na nákup rôznych sadeníc.

Diskusia