REvitalizácia atmosféry Zeme / REsponsibility

Projekty / Energia pre vzdelanie

1. augusta 2018
REvitalizácia atmosféry Zeme / REsponsibility je prednáška spojená s prezentáciou a diskusiou na aktuálnu tému – čo ovplyvňuje atmosféru Zeme, ako ju možno chrániť, ktoré subjekty sa na tom podieľajú, aké sú nové možnosti získavania energií. Predstaví sa projekt Slovenských elektrární Energoland, viac poznatkov získa návštevník vo video prezentácii a infostánku. Podujatie je určené deťom, mladým ľuďom i dospelým – obyvateľom mesta Nitry a návštevníkom Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2018, počas ktorého sa koná. Téma festivalu RE, atraktívny čas a miesto – sobota popoludní vo Festivalovom stane na Svätoplukovom námestí – dávajú predpoklad dobrej návštevnosti a REzonancie témy.

Diskusia