Renovácia sociálnych zariadení s bezbariérovým prístupom

Projekty / Energia pre život

1. mája 2015
Ročne sa na Onkologickom oddelení lieči cez 1000 pacientov chemoterapiou a rádioterapiou. Denne navštevuje okolo 100 pacientov ambulantný trakt. Lôžková časť oddelenia má 42 postelí, často plne obsadených. Všetkým týmto pacientov slúžia staré, nevyhovujúce sociálne zariadenia, (WC, sprchy) ktoré nevyhovujú súčasným štandardom ani hygienickým požiadavkám. Chýba bezbariérový prístup na sociálne zariadenia, skoro denne doslova bojujú pacienti a ich príbuzní s úzkymi priestormi na záchodoch. Finančný dar bude využitý na modernizáciu a zriadení bezbariérového prístupu na sociálne zariadenia (WC, sprchy) Onkologického oddelenia (lôžková a aj ambulantná časť).

Diskusia